Tarife C.A.S.

Planuri tarifare ale Casei de Asigurări de Sănătate

Pachetul de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice

Pachetul minimal de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENȚĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situațiile de urgentă medico-chirurgicală 1 consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
3. Consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lehuziei:
a) supravegherea evoluției sarcinii, trimestrial; 1 consultație/trimestru
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naștere 1 consultație

Pachetul de bază de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENȚĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situațiile de urgentă medico-chirurgicală 1 consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență
maximum 2 consultații pentru copii 0-18 ani
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative maxim 4 consultaţii/trimestru/asigurat , dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei
a) supravegherea evoluției sarcinii, trimestrial; 1 consultație/trimestru
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naștere 1 consultație

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL NUMĂR PUNCTE VALOARE MINIM GARANTATĂ A PUNCTULUI PE SERVICIU ÎN VIGOARE (lei) TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PENTRU MEDIC SPECIALIST (lei) TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PENTRU MEDIC PRIMAR (lei)
c1 c2 c3 c4 = c2 x c3 c5 = c4 + c4 x 20%
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 16.2
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 17.25
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 32.4
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale 10.8
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale 11.5
Consultaţia de planificare familială 10.8
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 21.6
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 14.4
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 21.6
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani 23.6
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani 12.8
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani 13.5
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani 16.4
Consultaţia pentru îngrijiri paliative 18

Serviciile de sănătate conexe actului medical

LISTA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE CONEXE ACTULUI MEDICAL NUMĂR PUNCTE VALOARE MINIM GARANTATĂ PUNCT / SERVICIU ÎN VIGOARE (lei) TARIF DECONTAT DE C.A.S. (lei)
c1 c2 c3 c4 = c2 x c3
a) Neurologie și neurologie pediatrică:
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/ședință
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi 30 puncte/ședință
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult 30 puncte/ședință
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped 15 puncte/ședință
a3.1) kinetoterapie individuală 30 puncte/ședință
a3.2) kinetoterapie de grup 15 puncte/ședință
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate 15 puncte/ședință
b) Otorinolaringologie:
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/ședință
b1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi 30 puncte/ședință
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:
b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped 15 puncte/ședință
b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) 15 puncte/ședință
c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică:
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/ședință
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti 30 puncte/ședință
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist 30 puncte/ședință
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist 30 puncte/ședință
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped: 15 puncte/ședință
c3) Servicii furnizate de kinetoterapeut /profesor de cultură fizică medicală/ fiziokinetoterapeut: (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist:
c3.1) kinetoterapie individuală 30 puncte
c3.2) kinetoterapie de grup 15 puncte
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate 15 puncte
d) Reumatologie:
Servicii furnizate de kinetoterapeut/ profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut:
d1) kinetoterapie individuală 30 puncte
d2) kinetoterapie de grup 15 puncte
d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate 15 puncte
e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică:
Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut:
e1) kinetoterapie individuală 30 puncte
e2) kinetoterapie de grup 15 puncte
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate 15 puncte
f) Oncologie medicală
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice 30 puncte/ședință
g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat 30 puncte/ședință
h) Hematologie
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice 30 puncte/ședință
i) Nefrologie și nefrologie pediatrică
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă 30 puncte/ședință
j) Oncologie și hematologie pediatrică
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie : consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecţiuni oncologice 30 puncte/ședință
k) Îngrijiri paliative
k1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
k1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/ședință
k1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi 30 puncte/ședință
k1.3) psihoterapie pentru copii/adult 30 puncte/ședință
k2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped: 15 puncte/ședință
k3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut:
k3.1) kinetoterapie individuală 30 puncte/ședință
k3.2) kinetoterapie de grup 15 puncte/ședință
k3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate 15 puncte/ședință

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Servicii diagnostice și terapeutice

Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialități clinice care pot efectua serviciul respectiv Punctaj Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în viguare (lei) Tarif decontat de C.A.S. pentru medic specialist Tarif decontat de C.A.S. pentru medic primar
c1 c2 c3 c4 c5 = c3 x c4 c6 = c5 + c5 x 20%
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte x x x x x
1 biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie 10
2 biometrie oftalmologie 10
3 explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată) oftalmologie 10
4 recoltare pentru test Babeş-Papanicolau obstetrică-ginecologie 10
5 EKG standard cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie 10
6 peak-flowmetrie alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă 10
7 spirometrie alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie 10
8 pulsoximetrie medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie,pediatrie 10
9 teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) alergologie şi imunologie clinică 10
10 teste de provocare nazală, oculară, bronşică alergologie şi imunologie clinică, pneumologie 10
11 teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) alergologie şi imunologie clinică 10
12 test la ser autolog alergologie şi imunologie clinică 10
13 testare cutanată la anestezice locale alergologie şi imunologie clinică, geriatrie şi gerontologie, specialități chirurgicale 10
14 testare cutanată alergologică patch (alergia de contact) alergologie şi imunologie clinică 10
15 examinare cu lampa Wood dermatovenerologie 10
16 determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie 10
17 măsurarea forţei musculare cu dinamometrul neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie 10
18 teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL 10
19 teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg) neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie 10
20 recoltare material bioptic dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică 10
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte x x x x x
1 determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie oftalmologie 20
2 tonometrie; pahimetrie corneeană oftalmologie 20
3 explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie oftalmologie 20
4 foniatrie ORL 20
5 audiogramă Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. ORL 20
6 examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) ORL 20
7 dermatoscopie dermatovenerologie 20
8 electrocardiografie continuă (24 de ore, holter) cardiologie, medicină internă 20
9 tensiune arterială continuă - holter TA cardiologie, medicină internă 20
10 EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt cardiologie 20
11 EEG standard neurologie, neurologie pediatrică 20
12 spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie 20
13 osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, ortopedie și traumatologie 20
14 evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii neurologie și diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 20
15 examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex) neurologie, neurologie pediatrică 20
C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte x x x x x
1 electromiograma / electroneurograma neurologie, neurologie pediatrică 40
2 determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL 40
3 examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping neurologie, neurologie pediatrică 40
4 examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate neurologie, neurologie pediatrică 40
5 endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare 40
6 endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare 40
7 colposcopia obstetrică- ginecologie 40
8 monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice cardiologie, medicină internă, nefrologie 40
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte x x x x x
1 extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior oftalmologie 15
2 incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal oftalmologie 15
3 tratamentul chirurgical al pingueculei oftalmologie 15
4 tratamentul chirurgical al pterigionului oftalmologie 15
5 sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; oftalmologie 15
6 injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente oftalmologie 15
7 criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală oftalmologie 15
8 cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului oftalmologie 15
9 tamponament posterior şi/sau anterior ORL ORL 15
10 extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; ORL 15
11 aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie ORL 15
12 tratament chirurgical al traumatismelor ORL ORL 15
13 oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie ORL 15
14 terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale obstetrică- ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă 15
15 inserţia dispozitivului intrauterin obstetrică- ginecologie 15
16 fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate dermatovenerologie 15
17 crioterapia în leziuni cutanate dermatovenerologie 15
18 tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatodologie 15
19 terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
20 terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
21 terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
22 terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
23 terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
24 terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
25 terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
26 terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică 15
27 terapia chirurgicală a hidrosadenitei chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
28 terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică 15
29 terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
30 terapia chirurgicală a granulomului ombilical chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
31 terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică – ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
32 tratamentul plăgilor chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale 15
33 terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală 15
34 tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză obstetrică- ginecologie, chirurgie generală 15
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte x x x x x
1 tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) oftalmologie 15
2 tratament cu laser al polului anterior, polului posterior oftalmologie 15
3 tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom ORL 15
4 extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare ORL 15
5 manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col obstetrică-ginecologie 15
6 cauterizare de col uterin obstetrică-ginecologie 15
7 diatermocoagularea colului uterin obstetrică-ginecologie 15
8 electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă 15
9 terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval chirurgie 15
10 terapia chirurgicală a flegmoanelor chirurgie 15
11 terapia chirurgicală a hematomului chirurgie 15
12 dilataţia stricturii uretrale urologie, chirurgie 15
13 criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală oftalmologie 15
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte x x x x x
1 aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL 7
2 toaleta auriculară unilateral (două proceduri) ORL 7
3 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) toate specialităţile 7
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte x x x x x
1 fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă (maxim 4 şedinţe) dermatovenerologie 7
2 fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maxim 4 şedinţe) dermatovenerologie 7
3 mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie 7
4 probe de repoziţionare vestibulară ORL, neurologie, neurologie pediatrică 7
5 imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate alergologie şi imunologie clinică 7
6 administrare tratament prin puncţie intravenoasă toate specialităţile 7
7 infiltraţii nervoase regionale anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară 7
8 instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient anestezie şi terapie intensivă 7
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: punctaj 14 puncte x x x x x
1 puncţii şi infiltraţii intraarticulare ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, geriatrie şi gerontologie 14
2 instilaţia uterotubară terapeutică obstetrică- ginecologie 14
3 blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică 14
I. Tratamente ortopedice medicale : punctaj 20 puncte x x x x x
1 tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20
2 tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20
3 tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20
4 tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20
5 tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20
6 tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20
7 tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20
J. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte x x x x x
1 consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială 30
2 psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii) 30
3 psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist) 30
4 terapia cognitiv-comportamentală 30
K. Terapii de genetică medicală: punctaj 30 puncte x x x x x
1 Sfat genetic 30

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Servicii medicale în scop diagnostic - caz , servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii

Nr. crt. Denumire serviciu medical Servicii obligatorii Tarif pe serviciu medical contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1 Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie 632.41 lei
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
2 Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 388.46 lei
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
3 Screening prenatal (S11 - S19+6 zile) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie (interpretare integrative a rezultatelor) 552 lei
Dublu test / triplu test
Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 - S19+6 zile)
4 Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 141.53 lei
Hemoleucogramă completă
Creatinina serică
Acid uric seric
TGP
TGO
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Proteine totale serice
Ecografie obstetricală și ginecologică
5 Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 142.99 lei
Hemoleucogramă completă
Sodiu seric
Potasiu seric
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Ecografie obstetricală și ginecologică
6 Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 142 lei
Cardiotocografie
Ecografie obstetricală și ginecologică
7 Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sanului Consultatie chirurgie generală/obstetrica-ginecologie 102 lei
Efectuare mamografie
Comunicare rezultat
8 Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sanului cu suspiciune identificată mamografic Consultație chirurgie generală/obstetrica-ginecologie 182 lei
Efectuare mamografie
Ecografie sân
Comunicare rezultat
9 Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie 171.24 lei
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate
10 Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin cu examen citologic Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie 211.24 lei
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Examen citologic
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate
11 Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie >217 lei
Biopsie
Examen histopatologic
12 Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin. Se efectuează de medicii din specialitatea obstetrică -ginecologie Consultație obstetrică-ginecologie; colposcopie; anestezie locală; prelevare țesut ERAD (bisturiu rece); examen histopatologic (1-3 blocuri) 391.3 lei

RECUPERARE

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

CONSULTAȚII

CONSULTAȚII Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
Consultaţie medic specialist în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare 30 36
Consultaţie medic specialist în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare cu minim 2 proceduri*) 40 48
*) Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente efectuate în cadrul consultației: X X
Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ X X
Podoscopie X X
Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete X X
Administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) X X
Mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară X X
Administrare tratament prin puncţie intravenoasă X X
Puncţii şi infiltraţii intraarticulare X X
Blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) X X
FRECVENŢĂ/PLAFON CONSULTAŢII
În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică și de reabilitare pentru fiecare perioadă de tratament se decontează o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat (funcţie de fracţionarea sau nu a perioadei de tratament)
Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie şi prescripţia medicală/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă.

PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ACORDATE ÎN BAZELE DE TRATAMENT ȘI DECONTATE PE ZI DE TRATAMENT ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

FRECVENŢĂ/PLAFON " - maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni) - maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)"
TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi 28 lei
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament**), care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele: - Kinetoterapie de grup pe afecţiuni, - Masaj regional, - Masaj segmentar, - Masaj reflex, - Limfmasaj, - Hidrokinetoterapie individuală generală, - Hidrokinetoterapie parţială, - Kinetoterapie individuală, - Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate 42 lei