Despre noi

Istoric

Societatea Terapeutica, societate pe actiuni, institutie sanitara privata cu personalitate juridica, a fost infiintat in 2003 la initiativa a cinci medici. Sc Terapeutica Sa, administreaza spitalul Sf Gheorghe si este prima societate din sanatatea romaneasca constiutuita cu scopul declarat de a crea prima entitate privata cu 80 de paturi structurate pe cinci sectii de baza: interne, chirurgie, ATI, pediatrie, obstetrica-ginecologie cu scopul de a deservi din punct de vedere medical o arie populationala defavorizata prin pozitia geografica si statut economic.

Numarul de actionari a crescut progresiv, in anul 2009, culminand cu intrarea intre actionari, a Universitatii de Vest Vasile Goldis. Una dintre politicile de dezvoltare este axata pe acceptarea de noi actionari din domeniu medical dar si prin cooptarea a vechilor angajati ai societatii in randurile acestora.

Societatea, a demarat ca spital general, Spitalul Sf. Gheorghe, stabilit in Chisineu-Cris, judetul Arad, urmand sa-si dezvolte aria de acoperire cu noi directii de afaceri in domenii ca recuperarea neuromotorie a pacientilor cu dizabilitati provenite din afectiuni neurologice, un centru de cercetare si tratament al pacientilor suferinzi de boala Alzheimer si de factura mai recenta este dorinta actionarilor de a crea un centru de excelenta in chirurgie, sens in care in cursul anului 2010 Terapeutica S.A. a pus in functiune clinica de chirurgie laparoscopica din Arad. Tot aici din luna August 2012 se efectueaza si interventii de chirurgie cardiovasculara iar prin aceasta, clinica din Arad devine unul dintre primele centre private din Romania in care se efectueaza operatii pe cord deschis. Au fost create si doua noi facilitati si anume Centrul de Recuperare Moneasa si Centrul de Ingrijire Varstnici Nadab, ambele fiind proiectate sa asigure accesul persoanelor din aceasta categorie de varsta la conditii hoteliere si de tratament superioare celor existente in teritoriu.

Viziunea organizatiei

Viziunea spitalului Sf. Gheorghe este orientata permanent catre nevoile pacientilor strans legate de realitatile sanatatii romanesti.

Misiunea noastra este furnizarea de serviciii medicale, de cea mai buna calitate, aplicate la nevoile pacientilor din arealul societatii avand in vedere permanent ameliorarea starii de sanatate si a calitatii vietii acestora.

Spitalul Sf.Gheorghe asigura servicii medicale de nisa pentru populatia judetului Arad, servicii medicale comune, dar si cele pe care sistemul de sanatate public nu le poate asigura. Permanenta adaptabilitate la nevoile pacientilor nostrii, din mediul rural dar si din cel urban, e menita sa asigure rolul de avangarda in zona de vest a tarii.

Reforma in sanatate trebuie sa aiba ca scop garantarea accesului populatiei pe care instiututia o deserveste, la servicii medicale de calitatea necesara din perspectiva standardelor europene. Avem aici in vedere fenomenele complexe din interiorul sanatatii romanesti, criza de medicamente si materiale sanitare, lipsa cadrelor medicale, subfinantarea sectorului medical romanesc si in special al celui privat cu rezultat direct asupra calitatii actului medical asteptat de catre beneficiarii acestuia.

De aceea, Sc Terapeutica Sa, societatea medicala care administreaza spitalul din Chisineu-Cris, urmareste instituirea unei strategii pragmatice si realiste care sa porneasca de la conditiile sociale, institutionale, demografice, locale, conditii care impun o realitate concreta a nevoilor dar si a posibilitatilor sanatatii in arealul pe care il deservim si care laolalta cu incadrarea societatii in conditiile generale ale sanatatii romanesti sa poata oferii premise reale de atingere a standardelor europene in sanatate.

Prezentare generală

SC "TERAPEUTICA" SA este o societate comerciala pe actiuni , cu actionari atat persoane fizice cat si juridice si functioneaza conform Actului constitutiv, dispozitiilor Legii 31/1990- legea societatilor comerciale si a legislatiei speciale in materie. Societatea s-a constituit in anul 2003, fiind inmatriculata la ORC Arad sub Nr 730, avand CUI 15523024, si sediul in Romania, orasul Chisineu-Cris, str.Teilor, nr. 4, jud. Arad.

Scopul societatii este acela de a desfasura activitati conforme actului constitutiv, fiindu-i aplicabile prevederi speciale in ceea ce priveste activitatea pe care o desfasoara – activitati medicale. Sursele de finantare sunt din aporturi ale actionarilor , din activitatea proprie, credite, colaborari, asocieri, prestari, orice alte surse permise de lege si actul sau constitutiv .

Pentru indeplinirea scopului ei societatea desfasoara activitatile sale specifice in regim ambulatoriu si spitalicesc.

Terapeutica Sa isi desfasoara activitatile conforme actului constitutiv prin organizarea spitalului Sf Gheorghe cat si in cadrul unor puncte de lucru legal constituite, denumite spitale, clinici sau sectii exterioare dupa caz.

Structura organizatorica a spitalului Spitalul Sfantul Gheorghe are sediul central in Chisineu-Cris, str.Teilor, nr.4 si 3 puncte de lucru in Moneasa, Chisineu-Cris si Socodor. In baza legii nr. 95/2006 si a avizului Ministerului Sanatatii 13132/13.01.2014, structura spitalului Sf. Gheorghe este compusa din:

 • Sediul Central - str. Teilor, nr.4
  • compartiment medicina interna 18 paturi
  • compartiment boli cronice 20 paturi
  • compartiment ingrijiri paliative 33 paturi
  • compartiment ATI 2 paturi(suspendate)
  • camera de garda
  • sterilizare
  • laborator radiologie si imagistica medicala
  • compartiment evaluare si statistica medicala
 • Ambulatoriul de specialitate str. Infratirii, nr.95, Chisineu-Cris al spitalului cu cabinete in specialitatile:
  • medicina interna
  • chirurgie generala
  • obstretica- ginecologie
  • ortopedie si traumatologie
 • Compartiment de recuperare, medicina fizica si balneologie, situat in Moneasa F.N. cu 90 de paturi spitalizare continua.
 • Pl Socodor F.N- SPALATORIE

Structura executiva a societatii este aceea a unui SPITAL si cuprinde: secţii, compartimente medicale,laboratoare, camera de gardă, servicii de diagnostic şi tratament, cabinetele din ambulatoriului integrat, baza de tratament, farmacie, birouri si compartimente tehnice,economice şi administrative, alte structuri, conform organigramei aprobate de catre Consiliul de Administratie al Sc Terapeutica Sa

Între secţiile / compartimentele medicale şi birourile funcţionale există raporturi de cooperare în scopul îndeplinirii sarcinilor privind asigurarea ocrotirii sănătăţii. Pentru realizarea obiectului de activitate si a scopului ei, societatea dispune de personal propriu –angajatii precum si de personal al altor societati care in baza contractelor de prestari servicii isi desfasoara activitatea in cadrul sediilor, si ambulator . Structura organizatorica a societatii este prezentata in organigrama acesteia si, care, face parte integranta din prezentul Regulament. Societatea a adoptat structura organizatorica ierarhic functionala.

Structura de conducere a societatii este:
 • Adunarea generala a actionarilor (A.G.A)
 • Consiliul de administratie (C.A)
 • Cenzori

Structura executiva a societatii este aceea a unui SPITAL si cuprinde: secţii, compartimente medicale,laboratoare, camera de gardă, servicii de diagnostic şi tratament, cabinetele din ambulatoriului integrat, baza de tratament, farmacie, birouri si compartimente tehnice,economice şi administrative, alte structuri, conform organigramei aprobate de catre Consiliul de Administratie al Sc Terapeutica Sa

Între secţiile / compartimentele medicale şi birourile funcţionale există raporturi de cooperare în scopul îndeplinirii sarcinilor privind asigurarea ocrotirii sănătăţii. Pentru realizarea obiectului de activitate si a scopului ei, societatea dispune de personal propriu –angajatii precum si de personal al altor societati care in baza contractelor de prestari servicii isi desfasoara activitatea in cadrul sediilor, si ambulator . Structura organizatorica a societatii este prezentata in organigrama acesteia si, care, face parte integranta din prezentul Regulament. Societatea a adoptat structura organizatorica ierarhic functionala.

Personalul Sc Terapeutica Sa este constituit din următoarele categorii:

a. Personal de conducere al societatii:
 • membrii consiliului de administratie: 3-5 membrii
 • presedintele consiliului de administratie cu dubla functie, executiva si manager
 • cenzori externi
 • secretar al consiliului de administartie(unul dintre actionari- art.129-2; lg31/’90)
 • secretar tehnic la sedintele AGA- angajat al societatii-desemnat de catre presedinte
b. Personal de executie
manager director medical director adjunct
director îngrijiri medic asistent medical
asistent medical BFT infirmieră maseuri
contabil inspector resurse umane consilier juridic
magazioner bucătar lucrător în bucătărie
femeie de serviciu muncitor calificat chinetoterapeut
statistician medical
Numărul total de angajați - 103