Drepturile pacienților

Regulile și obiceiurile pe care trebuie să le respecte pacienții și însoțitorii pe durata internării în spital

La internare, pacienții vor avea asupra lor:
 • pijama, halat;
 • papuci de casă;
 • produse de igienă personală;
 • medicamente pentru tratamentul afecțiunilor cronice, unde este cazul (diabet etc);
 • Dacă nu dispon de obiecte personale, acestea sunt oferite de spital
După completarea documentației medicale în cabinetul ambulator sau în camera de gardă
 • va fi însoțit de către persoana desemnatăcătre garderoba pentru a face baie generală, a se îmbrăca în pijama și papuci;
 • hainele de stradă se lasă la garderobă, unde sunt aranjate pe umeraj, puse în huse numerotate;
 • pacientul este conss la salon, urmând circuitul stabilit
La salon:
 • asistenta de serviciu/infirmiera îi prezintă salonul cu anexele și uilitățile sale, obiectele sanitare, mobilierul, aparatura TV, sistemul de iluminare și de alarmare și modul de funcționare;
 • primește informații privitoare la respectarea normelor de igienă personală și a ambientului din salon, păstrarea curățeniei și a liniștii, inclusiv pe holuri;
 • primește informații referitoare la codificarea vestimentară a personalului secției pentru identificarea facilă, astfel:
  • medic și asistent medical/registrator medical - culoare albă;
  • infirmiera și îngrijitoare de curățenie - culoare albastră, verde
 • primește informații cu privire la respectarea orarului de curățenie și a semnificației indicatoarelor de avertizare "Pericol de alunecare", "Atenție la trepte", "cădere cu denivelare", "acces Lift!" pentru prevenirea riscurilor de alunecare, cădere, lovire;
Pacienții sau, după caz, aparținătorii sunt rugați:
 • să aibă conduita civilizată față de personalul medico-sanitar;
 • să citească și să respecte drepturile și oblicațiile pacientului afișate la fișierul secției;
 • să exploateze corect aparatele și utilitățile din cameră, să păstreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei și a mobilierului din dotare;
 • să mențină ușa salonului închisă; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;
 • să permită infirmierei să facă curățenie zilnică și să aerisească salonul (rezerva), de câte ori este nevoie
 • să facă duș zilnic și ori de câte ori este nevoie, să își spele mâinile înainte și după folosirea toaletei, înainte de servirea mesei, la întoarcerea în salon etc. în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale;
 • săfolosească pentru igienă obiectele personale (pieptene, periuță și pastă de dinți, produse cosmetice personale);
 • să respecte programul spitalului privitor la orele de masă, de odihnă și de primire a vizitatorilor, a regulilor ce se aplică în spital;
 • utilizarea televizorului se va face cu respectarea programului spitalului privitor la orele de masă, de tratament, de odihnă și la volum adecvat mediului spitalicesc, până la ora 21:00;
 • să nu facă vizite în alte saloane, sănu se așeze pe patul altui bolnav și să nu permită altor pacienți să se așeze pe patul său;
 • să limiteze pe cât posibil numărul vizitatorilor la maximum două persoane și timpul de ședere a acestora în salon la maximum 30 minute;
 • să nu permită vizitatorilor să se așeze pe pat;
 • să nu primească vizitatori cu starea sănătății alterată (viroze, tuse, febră etc);
 • să respecte instrucțiunile indicate de personalul medical în legăturăcu ora și modul de administrare a tratamentului;
 • să completeze chestionarul de satisfacție și săîl depună în cutia special amenajată, situată în holul secției;
 • să nu păstreze în noptieră alimente peste noapte;
 • ieșirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor;
 • în timpul deplasărilor la consultațiile între secții, pacienții vor folosi peste pijama halate de protecție;
 • pacientul este informat asupra modului de colectare selectivă a deșeurilor menajere și medicale;
 • vizitatorii trebuie să respecte orarul de vizite afișat și să fie echipați cu halate și acoperitoare pentru încălțăminte;
 • se interzice așezarea lucrurilor pesonale ale vizitatorilor pe patul bolnavului, pe masa și pervazul din salon;
 • este interzisă utilizarea consumatorilor electrici în salon;
La externare:
 • va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei camera cu bunurile și utilitățile sale integre și în stare de funcționare; în cazul în care se constată deteriorări ale bunurilor spitalului, pacientul plătește contravaloarea acestora;
 • primește documentele medicale, depune chestionarul de satisfacție completat în cutia special amenajată în secție, merge la garderobă unde se echipează în ținuta de stradă

Vezi aici legea nr. 46/2003 privind drepturilor pacienților