Spitalul Sf. Gheorghe Chișineu Criș

Spital Sf. Gheorghe din Chișineu-Criș

Spitalul Sfantul Gheorghe are sediul central in Chisineu-Cris, str.Teilor, nr.4 si 3 puncte de lucru in Moneasa, Chisineu-Cris si Socodor. In baza legii nr. 95/2006 si a avizului Ministerului Sanatatii 13132/13.01.2014, structura spitalului Sf. Gheorghe este compusa din:

1. Sediul Central - str. Teilor, nr. 4, Chișineu-Criș

compartiment medicină internă 18 paturi
compartiment boli cronice 10 paturi
compartiment îngrijiri paliative 33 paturi
compartiment ATI 2 paturi (suspendate)
cameră de gardă
sterilizare
laborator radiologie și imagistică medicală
compartiment evaluare și statistică medicală

2. Ambulatoriul de specialitate str. Înfrățirii, nr. 95, Chisineu-Criș - cu specializările:

  • medicină internă
  • chirurgie generală
  • obstetrică-ginecologie
  • ortopedie și traumatologie

Medici spital și/sau ambulatoriu

BUNESCU MIRCEA MEDIC PRIMAR Medicină internă spital-ambulatoriu
MOȚ RUBEN PETRU MEDIC SPECIALIST Medicină internă spital-ambulatoriu
MOZA MIHAELA-SIMONA MEDIC SPECIALIST Medicină internă spital-ambulatoriu
MARIS LAVINIA-FLORENTINA MEDIC SPECIALIST Medicina familiei / Îngrijiri paliative spital
CRAINIC DANIEL MEDIC PRIMAR Medicină generală / Îngrijiri paliative spital
OLARI SERGIU MEDIC PRIMAR Ortopedie - Traumatologie ambulatoriu
BUCUR MARIUS OVIDIU MEDIC SPECIALIST Chirurgie generală ambulatoriu
CUJBA VLADIMIR MEDIC PRIMAR Chirurgie generală ambulatoriu